Znečištění pod kontrolou

Chceme se spolehnout na naše výrobní zařízení, aby pracovalo, jak bylo navrženo.

Udržování čistého oleje je jednou z nejlepších investic, která může dosáhnout, aby zařízení byla v dobré kondici a běžela bez poruch. Kontaminace zůstává často přehlíženým faktorem předčasného selhání stroje a snížené životnosti oleje. Motivace pro úsporu nákladů je stále silnější - je důležité mít znečištění maziv pod kontrolou od chvíle, kdy olej přijde do zařízení až do konce jeho životnosti, oleji . Se zvýšením cen olejů roste přání minimalizovat jejich používání a plýtvání a přesvědčivý obchodní případ pro prodloužení životnosti zařízení, ekonomické a environmentální důvody pro kontrolu znečištění maziv - z času, kdy olej přijde do zařízení, dokud jej neopustí - je silnější než kdy jindy.

Snížení prostojů, nižší spotřeby olejů, méně oprav a nižší náklady na recyklaci, to vše přispívá ke značným úsporám. Náklady na předcházení znečištění olejů jsou 10 krát nižší než náklady na jejich odstraňování.

Dva hlavní zdroje znečištění olejů

Nečistoty

Částice nečistot obsažené ve vzduchu kontaminují olej. Znečištěný olej urychluje tvorbu otěrových částic, které dále olej znečišťují a působí jako katalyzátor oxidačních reakcí a způsobují degradaci maziva. Zavzdušňovací filtry zabrání průniku částic znečištění do systému a snižují tak opotřebení stroje a tvorbu měkkých kalů.

Voda

Při změnách teplot oleje dochází ke kondenzaci vody na chladných plochách a zvyšuje se její obsah v oleji. Hygroskopické zavzdušňovací filtry zabrání průniku vlhkosti do systému, předchází vzniku koroze, zvýšenému opotřebení stroje a zrychlenému úbytku přísad v mazivu.

Jak mám udržet znečištění pod kontrolou?

Dobrou zprávou je, že tyto faktory, které pracují společně a ohrožují spolehlivost zařízení, mohou být účinně kontrolovány některými preventivními nízkonákladovými technikami údržby. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak vyloučit nečistoty je vyhnout se praktikám, které vystavují oleje znečištění. Mnohostranný program, který zahrnuje několik jednoduchých proaktivních kroků, může pomoci porazit kontaminaci oleje.

Odhalení

První krok je obvykle nejtěžší. Služby na zvýšení spolehlivosti zařízení (ERS - Equipment Reliability Services) společnosti Des-Case jsou navrženy tak, aby Vám pomohly kriticky zhodnotit celou řadu informací o zařízení: využití, průmyslové odvětví, životní prostředí, ve kterém se zařízení nachází, konkrétní používaná kapalina, stav maziva, a různé další faktory. ERS Vám pomůže rychle identifikovat další kroky, které potřebujete, pomohou vašemu týmu naučit se základy o kontrole kontaminace, a provést analýzu nákladů a přínosů, které Vám pomohou ve vašem provádění osvědčených postupů.

Prevence

Vzheledem k tomu, že téměř všechny převodovky, zásobníky a nádrže jsou navrženy tak, aby dýchaly, je nejdůležitější krokem k prevenci dovolit vstup do systému jen čistému, suchému vzduchu. Výměnou standardních filtrů za zavzdušňovací filtry s desikantem ihned zabráníme vstupu vlhkosti a nečistot od 40 mikronů do 3 mikronů. Zavzdušňovací filtry s desikantem firmy Des-Case kombinují sušící médium s kombinací filtrů, pro zabránění vstupu vody a mikroskopických částic do systému. With a large variety of sizes, desiccants, and options, Des-Case has a breather to fit your need… or we’ll help you make one that does.

Odstranění

Filtrační zařízení by měla být použita tak, aby odstranila částice nečistot a vody, a aby prodloužila životnost oleje. Zavzdušňovací filtry nejsou jen nástrojem pro mimořádná opatření k nápravě znečištěných maziv a hydraulických kapalin. Měly by být používány v pravidelných plánovaných filtračních intervalech, aby pomohly odstranit znečištění, které se dostalo do systému nebo bylo vyprodukováno ve stroji. Des-Case poskytuje širokou škálu přizpůsobitelných kvalitních filtračních jednotek, které Vám můžeme rychle dodat.

Sečteno a podtrženo

Degradaci kapalin lze výrazně snížit prostřednictvím řádné údržby mazání, která účinně začíná hodnocením stavu, ochranou zavzdušňovacími filtry a off-line filtrací. Technický tým společnosti Des-Case vám pomůže vyhodnotit, kde se nacházíte, navede Vás, jakým směrem se vydat a poskytne produkty, abyste se dostali ke svému cíli. Nyní je zavedení nejlepšího postupu kontroly znečištění, zachování čistého a suchého oleje a získání rentability, která s ní jde ruku v ruce, snadnější než kdy dřív.